Dekanské a rektorské voľno

dňa 2. novembra 2023 (štvrtok) a 3. novembra 2023 (piatok)


18. 09. 2023 11.44 hod.

 

Oznam o udelení rektorského a dekanského voľna

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. udeľuje študentom
2. novembra 2023 (štvrtok) rektorské voľno.  

Dekan LF UK v Bratislave prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM udeľuje študentom
3. novembra 2023 (piatok) dekanské voľno.