Dekanské a rektorské voľno

dňa 6. apríla 2023 (štvrtok) a 11. apríla 2023 (utorok)


08. 02. 2023 14.11 hod.

 

Oznam

Dňa 6. apríla 2023 (štvrtok) je schválené rektorské voľno.

Dňa 11. apríla 2023 (utorok) je schválené dekanské voľno

z poverenia dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD. MPH, FRCP