Lekárska fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

Dekanské a rektorské voľno

13. a 18. apríla 2017


14. 03. 2017 14.30 hod.
Od: Horvathová Magdaléna

Oznamujem všetkým študentom LF UK, že pri príležitosti veľkonočných sviatkov udeľujem:

- dekanské voľno  dňa 18. apríla 2017 (utorok)

Zároveň oznamujem, že rektor UK udelil:

- rektorské voľno  dňa 13. apríla 2017 (štvrtok)

Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
dekan LF UK