Dekanské voľno

dekanské voľno dňa 18. apríla 2017 (utorok)


12. 04. 2017 09.52 hod.

Oznamujem všetkým študentom LF UK, že pri príležitosti veľkonočných sviatkov udeľujem:

- dekanské voľno  dňa 18. apríla 2017 (utorok)


Zároveň oznamujem, že rektor UK udelil:
- rektorské voľno  dňa 13. apríla 2017 (štvrtok)

Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
dekan LF UK

<output>

Oznamujem všetkým študentom LF UK, že pri príležitosti veľkonočných sviatkov udeľujem:

- dekanské voľno  dňa 18. apríla 2017 (utorok)

Zároveň oznamujem, že rektor UK udelil:

- rektorské voľno  dňa 13. apríla 2017 (štvrtok)

Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
dekan LF UK

</output>

<output>

Oznamujem všetkým študentom LF UK, že pri príležitosti veľkonočných sviatkov udeľujem:

- dekanské voľno  dňa 18. apríla 2017 (utorok)

Zároveň oznamujem, že rektor UK udelil:

- rektorské voľno  dňa 13. apríla 2017 (štvrtok)

Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
dekan LF UK

</output>

<output>

Oznamujem všetkým študentom LF UK, že pri príležitosti veľkonočných sviatkov udeľujem:

- dekanské voľno  dňa 18. apríla 2017 (utorok)

Zároveň oznamujem, že rektor UK udelil:

- rektorské voľno  dňa 13. apríla 2017 (štvrtok)

Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
dekan LF UK

</output>

<output>

Oznamujem všetkým študentom LF UK, že pri príležitosti veľkonočných sviatkov udeľujem:

- dekanské voľno  dňa 18. apríla 2017 (utorok)

Zároveň oznamujem, že rektor UK udelil:

- rektorské voľno  dňa 13. apríla 2017 (štvrtok)

Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
dekan LF UK

</output>