Dekanské voľno

v súvislosti s konaním Beánie medikov


22. 02. 2023 08.39 hod.

 

Po dnešnom stretnutí nového Vedenia LF UK so študentami a po rokovaní so zástupcami SČAS LF UK v súvislosti s konaním Beánie medikov udelil dekan Lekárskej fakulty UK na 1.3.2023 všetkým študentom dekanské voľno.