Dekanské voľno

dňa 26.10.2023 do 12,00 hod.


23. 10. 2023 10.53 hod.

 

Pri príležitosti Beánie medikov, udelil dekan LF UK dňa 26.10.2023, do 12,00 hod. dekanské voľno, všetkým študentom LF UK v Bratislave.