Dekanské voľno pri príležitosti osláv 100-ročnice LF UK

pre študentov LFUK


05. 09. 2019 08.33 hod.

Pri príležitosti osláv 100-ročnice LF UK  udeľuje dekan študentom dekanské voľno na dni: 17. 9. 2019, 18. 9. 2019 a 19. 9. 2019.

prof. MUDr. Juraj  Šteňo, DrSc.
dekan LF UK

<output>Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS
dekan </output>

<output>Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS
dekan </output>