Deň akademickej mobility a internacionalizácie

Konferencia sa bude konať 26. 11. 2019 v priestoroch Hotela Tatra v Bratislave


03. 10. 2019 09.44 hod.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

radi by sme Vás informovali, že aj v tomto roku bude SAIA, n. o., organizovať konferenciu „Deň akademickej mobility a internacionalizácie“, tentoraz už po siedmy raz.

Konferencia sa bude konať 26. 11. 2019 v priestoroch Hotela Tatra v Bratislave a bude sa zameriavať najmä na aspekty internacionalizácie s ohľadom na pripravovanú stratégiu internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. V rámci programu sa dozviete niečo o aktuálnom stave internacionalizácie na Slovensku a pohľade na ňu prostredníctvom špecifických zistení tímu projektu „To dá rozum!“. Chceme tiež otvoriť širšiu diskusiu o východiskách, smerovaniach a možných návrhoch, ktoré by sa mohli pretaviť do pripravovanej stratégie. Účasť prisľúbil aj predseda Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo prof. Redhammer, pričom jeho prezentácia bude zameraná na akreditačné štandardy a medzinárodný rozmer slovenských vysokých škôl. Taktiež predstavíme na motiváciu a inšpiráciu príklady dobrej praxe zo zahraničiaUniverzita Palackého v Olomouci ukáže, prečo sa rozhodli podrobiť auditu internacionalizácie a aké konkrétne dopady má ich internacionalizačná snaha, a zároveň kolegovia z poľskej agentúry NAWA ukážu, ako je možné nastaviť štrukturálne fondy EÚ práve na posilnenie internacionalizácie vysokého školstva a vedy (schémy, ktoré na Slovensku zatiaľ nemáme, ale veríme, že v ďalšom období sa toto môže zohľadniť). Súčasťou podujatia budú aj workshopy zamerané na vzájomnú výmenu skúseností a inšpiráciu v rôznych ďalších aspektoch dotýkajúcich sa internacionalizácie vzdelávania a vedy a jej kvality.

V tejto chvíli ešte finišujeme práce na finálnej podobe programu (konkrétne workshopovej časti). Avšak v prípade, že Vás plánované témy zaujali, budeme radi, ak si termín našej konferencie predbežne zarezervujete v kalendári.

Definitívny program spolu s možnosťou prihlásenia sa na konferenciu zverejníme v polovici októbra, o čom Vás, samozrejme, budeme informovať osobitným mailom.

S pozdravom

Mgr. Michal Fedak,
výkonný riaditeľ

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20  Bratislava 1

tel.: +421 2 / 5930 4700, 5930 4711
fax: +421 2 / 5930 4701