DEŇ NOVORODENCA

6. 12. 2019 o 9.00 hod., Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LF UK v Bratislave, Sasinkova 4


29. 11. 2019 12.40 hod.

 

Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH

Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LF UK v Bratislave

Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK v Bratislave

 

 

Si Vás dovoľujú pozvať na odborné sympózium s medzinárodnou účasťou

DEŇ NOVORODENCA

TECHNIKA A TEÓRIA – PRAX A KLINICKÁ APLIKÁCIA V STAROSTLIVOSTI O NOVORODENCA

„Harmónia pohybu“

Program akcie

Miesto konania:  Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LF UK v Bratislave, Sasinkova 4

Termín: 6. 12. 2019 o 9.00 hod.