Diabetes mellitus - vieme ovplyvniť kardiovaskulárnu prognózu?

WEBIMED - nová webová platforma, pilotný internistický webinár - 24. septembra 2019 o 19.00 hod - živé vysielanie s profesorom Jánom Murínom a doktorkou Vierou Kissovou


20. 09. 2019 10.33 hod.

 

Vážení kolegovia, milí študenti lekárskych fakúlt,


pri príležitosti 100. výročia založenia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, by sme Vám radi predstavili novú vzdelávaciu webovú platformu - interna.webimed.eu, ktorej cieľom je moderným a kvalitným spôsobom sprístupniť online výučbu internej medicíny širokému publiku poslucháčov. Najnovšie poznatky z uvedenej oblasti sprostredkované od známych slovenských lekárov a odborníkov sú určené najmä študentom medicíny a pridružených odborov, ako aj doktorom pracujúcim v oblasti vnútorného lekárstva. Zmodernizovanie výučby formou e-learningu vrátane rýchlej, bezplatnej a interaktívnej formy získavania nových poznatkov, je jedným zo základných predpokladov udržania kroku s modernými trendmi vzdelávania.
Tím I. internej kliniky LF UK v spolupráci s organizáciou Academy – Webimed je rád, že Vám túto službu dokáže poskytnúť a srdečne Vás pozýva k sledovaniu pilotného internistického webinára na tému
Diabetes mellitus - vieme ovplyvniť kardiovaskulárnu prognózu?, ktorý môžete sledovať už 24. septembra 2019 o 19.00 v živom vysielaní s profesorom Jánom Murínom a doktorkou Vierou Kissovou.
Prístup na webinár je bezplatný, rovnako aj možnosť získať 2 CME kredity. Pre viac info kliknite na link vyššie.
Interaktívny prístup bude vítaný!

Želáme úspešný týždeň, s pozdravom tím portálu webimed.eu a garanti projektu prof. MUDr. Ján Murín, CSc. a MUDr. Viera Kissová, PhD.