Dištančné vzdelávanie na UK

pokyny, návody a odporúčania ako riešiť dištančné vzdelávanie v čase prerušenej prezenčnej výučby


16. 03. 2020 11.28 hod.

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

s podporou CIT UK sme pripravili riešenie pre dištančné vzdelávanie na UK.

Spolu s CIT UK sme pripravení odpovedať na Vaše otázky a riešiť prípadné problémy, ktoré nám oznámite prostredníctvom formulára na stránke https://uniba.sk/elearning (časť Otázky, pripomienky a podnety).

Metodický pokyn na používanie systémov Moodle a MS Teams v dištančnom vzdelávaní na Univerzite Komenského v Bratislave

Metodické usmernenie o dištančnej výučbe

S prianím pevného zdravia a pokoja na prácu z domu

 

Zuzana Kovačičová

 

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

prorektorka pre vzdelávanie

Univerzita Komenského v Bratislave

Šafárikovo nám. 6

814 99 Bratislava 1