Lekárska fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

Doc. Michal Mego z LF UK získal Krištáľové krídlo za medicínu

Na doskách Slovenského národného divadla sa v nedeľu 29. januára 2017 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení Krištáľové krídlo za rok 2016. Túto prestížnu cenu si prevzalo dvanásť osobností slovenskej vedy, medicíny, hospodárstva, umenia a športu. Medzi ocenenými v jubilejnom dvadsiatom ročníku bol aj popredný slovenský onkológ doc. MUDr. Michal Mego, PhD., z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK).


Docent Mego získal Krištáľové krídlo za oblasť medicíny. Pôsobí ako vedúci Jednotky translačného výskumu LF UK a Národného onkologického ústavu v Bratislave. V roku 2016 publikoval 17 vedeckých prác, v ktorých rozvíja nové významné poznatky o cirkulujúcich nádorových bunkách, ktoré sú súčasťou procesu metastázovania a majú význam ako indikátory prognózy a odpovede na liečbu u onkologických pacientov.

V zozname ocenených možno nájsť aj úspešných absolventov Univerzity Komenského - zlatých olympionikov bratrancov Ladislava a Petra Škantárovcov, ktorí získali ocenenie v kategórii šport. V kategórii publicistika a literatúra získal ocenenie básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár a autor literatúry pre deti a mládež Daniel Hevier, absolvent Filozofickej fakulty UK.

Za oblasť hudby získal cenu slovenský huslista Dalibor Karvay. Mimoriadne ocenenie, o ktorom rozhoduje Veľká porota Krištáľového krídla, si prevzali hudobný skladateľ a klávesový inštrumentalista Marián Varga a manažér automobilovej značky, športovec, diplomat a filantrop Andrej Glatz.

***

Cena Krištáľové krídlo je každoročne udeľovaná osobnostiam na Slovensku, ktoré vo svojom odvetví dosiahli mimoriadne úspechy. Ocenenie je udeľované v rôznych odvetviach spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho a verejného života. Hlavnou myšlienkou Krištáľového krídla je objavovanie a vyzdvihnutie jedinečných ľudí a ich profesionálnych výkonov, ktoré si zaslúžia najväčšiu úctu. Krištáľové krídlo je udeľované od roku 1997 a za ten čas sa stalo rešpektovaným ocenením, ktoré odráža najvyššiu odbornosť laureáta.

Ďalšie informácie: kristalovekridlo.sk