Dodatočná výzva na výberové konania v rámci programu Erasmus+

učiteľská mobilita (STA) a mobilita administratívnych pracovníkov (STT) v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2020/2021.


06. 05. 2021 09.11 hod.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že oddelenie pre európske programy a Erasmus+ otvára dodatočnú výzvu na realizáciu výberových konaní na učiteľskú mobilitu (STA) a mobilitu administratívnych pracovníkov (STT) v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2020/2021.

Uchádzači, ktorí si podali/podajú prihlášku na akademický rok 2020/2021 a doposiaľ ju nevyužili, resp. do konca akademického roka ju nevyužijú, sa ich prihláška automaticky presúva na nadchádzajúci akademický rok 2021/2022, preto OPE RUK nebude vyhlasovať výzvu na nový akademický rok

Prihlášky ako na učiteľskú mobilitu (STA), tak i mobilitu za účelom školenia (STT) sa podávajú prostredníctvom systému Mobility Online. Systém uchádzačom umožňuje vyplniť a nahrať potrebné dokumenty v elektronickej forme.

Pomocou systému uchádzač/ka podáva nasledovné dokumenty k mobilite:

a)      Prihláška na STA/STT mobilitu

b)      Akceptačný list/Pozývací list prijímajúcej inštitúcie

 

Online prihlášku môžu uchádzači podávať cez nasledovný odkaz:

STA (učitelia)

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=BRATISL02&kz_bew_pers=L&kz_bew_art=OUT&aust_prog=STA&sprache=sk

STT(zamestnanci)

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=BRATISL02&kz_bew_pers=L&kz_bew_art=OUT&aust_prog=STT&sprache=sk

Konečný termín pre podávanie online prihlášok na uvedené typy E+ mobilít je 31. 05. 2021