ERASMUS+ VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

NA MOBILITU ŠTÚDIUM PRE AKADEMICKÝ ROK 2021/2022 je predĺžená do 28.2.2021


15. 02. 2021 14.42 hod.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK otvorilo Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium na akademický rok 2021/2022.

Pre prihlasovanie na študentskú mobilitu  bude použitý softvér Mobility Online, prihlasovanie bude prebiehať v online formáte. Prihláška je zverejnená na SOP Mobility, prihlasovanie prebieha prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla ako do AiSu. Postup podania prihlášky nájdete TU!!!

Prihláška na štúdium bude otvorená do 28. 02. 2021, do tohto termínu musíte mať nahraté v softvéri všetky relevantné dokumenty: 

 

  • Životopis v jazyku, v ktorom budete študovať na zahraničnej univerzite
  • Motivačný list v jazyku, v ktorom budete študovať na zahraničnej univerzite
  • Jazykové certifikáty, resp. maturitné vysvedčenie, kde je uvedená úroveň jazyka
  • Akademické a študijné ocenenia, výskumné a mimoškolské aktivity

 

Po tomto termíne už nebude možnosť pre ďalších študentov, aby sa prihlásili a prihlášky bez nahratých dokumentov budú vymazané!!

Dôležitá informácia, v online prihláške bude uvádzaný Váš univerzitný email,  ktorý bude automaticky doplnený z AiSu , neprepisujte si v online prihláške email za svoj súkromný. Všetky informácie z Mobility Online a novinky Vám budú chodiť iba na univerzitný email.

Kritéria vyhodnocovania a zoznam univerzít nájdete TU!!!

Informácie nájdete aj v letáku.

Prihlášky na Erasmus+ absolventskú stáž pre AR 2021/2022 sa budú podávať online, informácie nájdete TU!!!