ERASMUS+ VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA MOBILITU

pre akademický rok 2020/2021


03. 12. 2019 10.16 hod.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK otvorilo Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium na akademický rok 2020/2021.

Pre prihlasovanie na študentskú mobilitu  bude použití softvér Mobility Online, prihlasovanie bude prebiehať v online formáte. Prihláška je zverejnená na web stránke, prihlasovanie prebieha prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla ako do AiSu. Postup podania prihlášky nájdete v TU!!!

Prihláška na štúdium bude otvorená do 29. 02. 2020, do tohto termínu musíte mať nahraté v softvéry všetky relevantne dokumenty: 

  • Životopis v jazyku, v ktorom budete študovať na zahraničnej univerzite
  • Motivačný list v jazyku, v ktorom budete študovať na zahraničnej univerzite
  • Jazykové certifikáty, resp. maturitné vysvedčenie, kde je uvedená úroveň jazyka
  • Akademické a študijné ocenenia, výskumné a mimoškolské aktivity

Po tomto termíne už nebude možnosť pre ďalších študentov, aby sa prihlásili a prihlášky bez nahratých dokumentov budú vymazané!!

Dôležitá informácia, v online prihláške bude uvádzaný Váš univerzitný email,  ktorý bude automaticky doplnený z AiSu , neprepisujte si v online prihláške email za svoj súkromný. Všetky informácie z Mobility Online a novinky Vám budú chodiť iba na univerzitný email.

Kritéria vyhodnocovania a zoznam univerzít nájdete TU!!!

Výzva na mobilitu stáž (letnú, predštátnicovú, doktorandskú) na AR 2020/2021 bude prebiehať stále v pôvodnej papierovej forme mimo softvéru Mobility Online.

Prihláška Erasmus+ stáž!

Prihláška Erasmus+ stáž- doktorandi!

Deadline pre odovzdanie prihlášok na Erasmus+ stáž spolu s jazykovým certifikátom a potvrdenými mimoškolskými aktivitami je 31. 3. 2020!

 

Prihlášky na Erasmus+ absolventskú stáž pre AR 2020/2021 sa budú podávať online, informácie nájdete TU!!!