ERASMUS+ VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA MOBILITU PRE ak.r. 2019/2020

Prihláška bude otvorená do 28. 02. 2019


04. 02. 2019 10.00 hod.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK otvorilo Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium na akademický rok 2019/2020.

Pre prihlasovanie na študentskú mobilitu  bude použití softvér Mobility Online, prihlasovanie bude prebiehať v online formáte. Prihláška je zverejnená na web stránke https://moja.uniba.sk/ alebo na https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/prihlasky-na-mobility/,   prihlasovanie prebieha prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla ako do AiSu. Postup podania prihlášky nájdete v TU.

Prihláška bude otvorená do 28. 02. 2019, do tohto termínu musíte mať nahraté v softvéry všetky relevantne dokumenty:

  • Životopis v jazyku, v ktorom budete študovať na zahraničnej univerzite
  • Motivačný list v jazyku, v ktorom budete študovať na zahraničnej univerzite
  • Jazykové certifikáty, resp. maturitné vysvedčenie, kde je uvedená úroveň jazyka
  • Akademické a študijné ocenenia, výskumné a mimoškolské aktivity

Po tomto termíne už nebude možnosť pre ďalších študentov, aby sa prihlásili!!

Dôležitá informácia, v online prihláške bude uvádzaný Váš univerzitný email,  ktorý bude automaticky doplnený z AiSu , neprepisujte si v online prihláške email za svoj súkromný. Všetky informácie z Mobility Online a novinky Vám budú chodiť iba na univerzitný email.

Pre študentov, ktorí  nemajú jazykový certifikát, test v decembri. Prihláška na test TU.

Výzva na mobilitu stáž (letnú, predštátnicovú) a absolventskú stáž na AR 2019/2020 bude prebiehať stále v pôvodnej papierovej forme mimo softvéru Mobility Online.

Prihláška Erasmus+ staz!

Deadline pre odovzdanie prihlášok na Erasmus+ stáž spolu s jazykovým certifikátom a potvrdenými mimoškolskými aktivitami je 28.2.2019!

Kritéria vyhodnocovania najdete TU.