Falling Walls Lab Slovakia 2021

Uzávierka prihlasovania : 12. septembra 2021, prostredníctvom online prihlášky


12. 07. 2021 09.16 hod.

Univerzita Komenského v Bratislave opätovne patrí k organizátorom národného kola vedeckých inovácií Falling Walls Lab Slovakia 2021, ktoré je významným každoročným celosvetovým podujatím.

Cieľ : prezentácia inovatívnych myšlienok a výskumných projektov z najrozmanitejších vedných disciplín.

Prihlásiť sa môžu uchádzači :

  • aktuálne zapísaní na VŠ štúdium a/alebo postdoktorandi
  • s bakalárskym titulom nie starším ako 10 rokov
  • s magisterským titulom nie starším ako 7 rokov
  • s PhD. titulom nie starším ako 5 rokov

Uzávierka prihlasovania : 12. septembra 2021, prostredníctvom online prihlášky
Termín slovenského finále
: 30. septembra 2021, v online formáte
Vybraní finalisti odprezentujú svoje projekty v časovom rozsahu 3 minúty.

Víťaz národného podujatia postupuje do svetového finále konaného 7. novembra 2021 v Berlíne.

Bližšie informácie :

Webová stránka FWL SLOVAKIA