Falling Walls Lab Slovakia 2022

Uzávierka prihlasovania do 11. septembra 2022


09. 06. 2022 09.21 hod.

 

Univerzita Komenského v Bratislave opätovne patrí k organizátorom národného kola vedeckých inovácií Falling Walls Lab Slovakia 2022, ktoré je významným každoročným celosvetovým podujatím.

Cieľ : prezentácia inovatívnych myšlienok, výskumných projektov a podnikateľských modelov z najrozmanitejších vedných disciplín a oblastí.

Prihlásiť sa môžu uchádzači :

·         študenti aktuálne zapísaní na VŠ štúdium, postdoktorandi

·         s bakalárskym titulom nie starším ako 10 rokov

·         s magisterským titulom nie starším ako 7 rokov

·         s PhD. titulom nie starším ako 5 rokov

·         vek min. 18 rokov (v čase podania prihlášky)

 

Uzávierka prihlasovania : 11. septembra 2022, prostredníctvom online prihlášky

Termín slovenského finále : 29. septembra 2022, prezenčnou formou v Bratislave

Vybraní finalisti odprezentujú svoje projekty v časovom rozsahu 3 minúty.

Víťaz národného podujatia postupuje do svetového finále konaného 7. novembra 2022 v Berlíne.

Bližšie informácie :  Webová stránka FWL SLOVAKIA