FALLING WALLS LAB SLOVAKIA

súťaž mladých vedcov na Slovensku


03. 06. 2024 09.59 hod.

Národné kolo súťaže inovatívnych myšlienok FALLING WALLS LAB SLOVAKIA je súťaž mladých vedcov na Slovensku, a je súčasťou prestížneho celosvetového podujatia Falling Walls Lab.

Do súťaže Falling Walls Lab Slovakia sa môžu prihlásiť študenti, doktorandi, mladí vedci, inovátori, aj pedagógovia, ktorí chcú v troch minútach prezentovať svoju zaujímavú myšlienku, projekt alebo výsledok – kritériá na prihlásenie sa sú prehľadne uvedené v prílohe. Aktuálny ročník súťaže bude súčasťou Európskej noci vedy, dňa 26. septembra 2024.

Prihlásiť príspevok na FWLS 2024 je potrebné do 30. júna 2024 na stránke https://falling-walls.com/lab/apply/

Podrobnosti o súťaži FALLING WALLS LAB SLOVAKIA nájdete TU!!!

Minuloročné národné kolo vyhrala naša študentka doktorandského štúdia z Ústavu molekulárnej biomedicíny LF UK, Mgr. Kristína Macáková so svojou prácou zameranou na vznik reumatoidnej artritídy. Príspevok o jej úspechu nájdete na nasledujúcom odkaze.