Hľadáme absolventov alebo študentov

pomoc pre laboratória


30. 04. 2020 13.08 hod.

Milý študenti,

úvodom by som sa chcela poďakovať za Vašu ochotu pri vypomáhaní a diagnostike SARS-Cov-2.

Zasielame Vám naše požiadavky, akých absolventov alebo študentov hľadáme. 

Naše požiadavky:

-  Vysokoškolské vzdelanie II. alebo III. Stupňa

-  Ideálne absolvent molekulárnej biológie / prípadne študent molekulárnej biológie v 5. ročníku

-  Ako sme hovorili, môže ísť aj o študentov príbuzných odborov  napr. medicíny, mikrobiológie,  genetiky, virológie, biotechnológie, chémie či biochémie

-  Skúsenosti s manuálnou  / automatickou izoláciou RNA na kolónkach alebo magnetických guličkách

-  Skúsenosti s real-time RT-PCR a jej vyhodnocovaním

-  Práca s infekčným biologickým materiálom skupiny BSL 2

-  Ochota pracovať aj v noci a počas víkendov a sviatkov

-  Práca na ÚVZ SR v Bratislave, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, RÚVZ so sídlom v Trenčíne a RÚVZ so sídlom v Košiciach

Záujemcovia nech prosím posielajú svoje žiadosti na moju emailovú adresu slavka.volenticovahealth.gov.sk a po vyhodnotení ich budeme následne kontaktovať.