Lekárska fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

Hodnotenie publikačnej aktivity za rok 2016

V rámci diferencovaného odmeňovanie zamestnancov LF UK v Bratislave sa od roku 2015 hodnotí publikačná aktivity jednotlivých tvorivých pracovníkov.


25. 05. 2017 14.57 hod.

Publikačná aktivita sa hodnotí na základe počtu bodov, ktoré sa prideľujú za práce publikované v predchádzajúcom kalendárnom roku, započítava sa aj citačný ohlas (H index).

V rámci hodnotenia publikačnej aktivity pracovníkov LF UK za rok 2016 sa na prvých troch miestach umiestnili:

1. Doc. RNDr. Ivan Varga, PhD.

Vysokoškolský pedagóg na Ústave histológie a embryológie LF UK

počet bodov: 100

počet CC publikácií - prvý/posledný autor: 5

počet CC publikácií - spoluautor: 3

počet WOS/SCOPUS publikácií - prvý/posledný autor: 4

počet WOS/SCOPUS publikácií - spoluautor: 1

počet monografií - spoluautor: 1

H index: 10

 

2. Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

Vysokoškolský pedagóg na II. onkologickej klinike LF UK a NOÚ

počet bodov: 92

počet CC publikácií - prvý/posledný autor: 3

počet CC publikácií - spoluautor: 5

počet WOS/SCOPUS publikácií - prvý/posledný autor: 3

počet WOS/SCOPUS publikácií - spoluautor: 2

H index: 17

 

3. Priv. Doz. MUDr. Peter Boor, PhD.

Odborný zamestnanec vo výskume na Ústave molekulárnej biomedicíny

počet bodov: 91

počet CC publikácií - prvý/posledný autor: 6

počet CC publikácií - spoluautor: 2

H index: 21