Horizont Europa

aktuality pre oblast EIT a mimoriadne vyzvy v suvislosti s COVID-19, COVID19 - HERA Incubator


13. 04. 2021 12.59 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

Nové mimoriadne výzvy v Horizonte Európa: 

COVID19 - HERA Incubator (HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01): Vaccines & therapeutic clinical trials to boost COVID-19 prevention and treatment

Cohorts united against COVID-19 variants of concern

Research infrastructure services for rapid research responses to COVID-19 and other infectious disease epidemics (HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-02)

FAIR and open data sharing in support to European preparedness for COVID-19 and other infectious diseases (HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-01)

Všetky informácie sú dostupne na Funding&Tender Portali: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search. Pri každej výzve je aj sekcia k ponukám partnerstva.

Podrobnejšie informácie nájdete TU!!!

Oddelenie projektov RUK je k dispozícii pomôcť pri príprave žiadosti (opvrec.uniba.sk)

Pracovný program je zatiaľ zverejnený iba k infraštruktúrnym výzvam TU!!! Program k HERA Inkubátoru bude zverejnený na stránke samotných výziev v časti “GET SUPPORT”.

S pozdravom

Zuzana Lisonová
vedúca OPV RUK

Radi by sme Vás ešte informovali o pilotnej iniciatíve na podporu budovania inovačných kapacít vo VS vzdelávaní, ktorú v rámci programu Horizont Európa zahájil Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT).

Cieľom iniciatívy je posilnenie partnerstiev medzi VS, výskumnými pracoviskami a priemyslom, ako aj zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti podnikateľských zručností. V prvej výzve bude vybratých 23 pilotných projektov s trvaním 24 mesiacov. Projekty môžu získať finančnú podporu vo výške max. 1,2 mil. EUR/projekt.

Viac informácií nájdete na našej webovej stránke.

V súvislosti s EIT si Vám tiež dovoľujeme dať do pozornosti webinár EIT k pripravovanému KIC v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu.

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že Európska komisia dnes v rámci programu Horizont Európa zverejnila skrátene pracovné programy pre oblasti Zdravie a Výskumné infraštruktúry, ktoré zahŕňajú už avizované 4 mimoriadne akcie ako súčasť reakcie EU na pandémiu COVID-19 a narastajúce šírenie variantov SARS-CoV-2:

Skrátený pracovný program pre klaster Zdravie:

  1. Support for the development of large scale, COVID19-related cohorts and networks beyond Europe’s borders, forging links with European initiatives as a global  response to the pandemic
  2. Conduct of vaccine & therapeutic trials to boost prevention and further inform public health policy and clinical management

Skrátený pracovný program pre Výskumné infraštruktúry

  1. FAIR and open data sharing in support to European preparedness for COVID-19 and other infectious diseases
  2. Research infrastructure services for rapid research responses to COVID-19 and other infectious disease epidemics

Na Funding & Tenders Portal budú postupne zverejňované ďalšie informácie, 6. apríla budú doplnené informácie k akciám v klastri Zdravie, a to v tejto časti.

Predkladanie žiadosti bude možné od 13. apríla 2021 s termínom uzávierky 6. máj 2021

Informácie k pracovným programom v rámci programu Horizont Európa priebežne dopĺňame aj na našej webovej stránke.

 

V prípade otázok som Vám rada k dispozícii.

S pozdravom

MONIKA BREČKOVÁ

CVTI SR/Lamačská cesta 8-A/811 04 Bratislava/Slovak Republic
Phone: +421 917 366 287
E-mail: monika.breckova@cvtisr.sk
https://eraportal.sk/horizont-europa/