Informácia o zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania na LFUK

na akademický rok 2021/2022


07. 06. 2021 13.31 hod.

 

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejňované na webovej stránke do 7 pracovných dní po každom realizovanom termíne prijímacích skúšok.

Rozhodnutie dekana o prijatých uchádzačoch bude zverejnené po zasadnutí komisie dekana dňa 22. júna 2021.

O nahliadnutie do dokumentácie prijímacieho konania musí uchádzač požiadať v lehote
7 dní od zverejnenia rozhodnutia dekana na webovej stránke elektronicky na e-mailovej adrese: lucia.magdolenovafmed.uniba.sk

Nahliadnutie do dokumentácie sa uskutoční na Dekanáte LFUK, Špitálska 24, č. d. 28, po dohode s kontaktnou osobou Ing. Luciou Magdolenovou, č. telefónu: 02/9011 9677.