Klinicko - patologickoanatomická konferencia


01. 04. 2019 13.59 hod.

 

Spolok slovenských lekárov v Bratislave a Slovenská lekárska spoločnosť Vás pozýva na odborné večery, ktoré sa konajú v Malej posluchárni NTÚ LFUK, Bratislava, Sasinkova 4, vždy v pondelok o 17,00 hodine. Viac informácií o programe nájdete na www.sslba.sk