Konferencia o vzdelávaní v medicine – Medical Education


02. 11. 2017 13.02 hod.
Od: MUDr. Silvia Hnilicová, PhD.

Dňa 23. októbra 2017 sa na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského uskutočnila konferencia "Medical Education”, ktorú organizovalo Detské kardiocentrum, NÚSCH a.s. v spolupráci s American-Austrian Foundation, Veľvyslanectvom USA na Slovensku a Lekárskou fakultou Univerzity Komenského pod záštitou dekana LFUK prof. MUDr. Juraja  Šteňa, DrSc. Hlavným prednášajúcim bol profesor MUDr. Stephen Ludwiga z Detskej nemocnice vo Filadelfii (CHOP – Children´s Hospital of Philadelphia), ktorý je renomovaným pediatrom a zároveň aj medicínskym riaditeľom "Department of Global Medicine" a "Medical Education Department" v CHOP. Na konferencii sa venoval otázke inovácii kurikula, EPA (Entrustable Professional Activities), vytýčeniu cieľov vzdelávania a formám hodnotenia študentov. Na konferencii vystúpili pedagógovia s prípadovými štúdiami zo Slovenska, Doc. MUDr. Ľ. Bacharová, DrSc., MUDr. S. Hnilicová, PhD., MUDr. M. Záhorec, PhD. a MUDr. P. Škrak, PhD. a MUDr. P. Olejník, PhD.

Podujatie sa uskutočnilo v nadväznosti na projekt UK Going Global, ktorého cieľom je aj zvýšiť kvalitu vzdelávania na LFUK prostredníctvom internacionalizácie.