Konferencia teoretických ústavov LF UK na tému Inovácie vo výučbe

v dňoch 10. a 11. júna 2024


03. 06. 2024 12.56 hod.

v dňoch 10. a 11. júna 2024 sa uskutoční Konferencia teoretických ústavov LF UK na tému Inovácie vo výučbe.

Miesto konania je poslucháreň M6 na Moskovskej ul.č.2. Predbežný čas konania stretnutia je v obidva dni 8:30-15:00.

Cieľom stretnutia je výmena informácií medzi ústavmi a vzájomná diskusia na témy: 

 • medicínske vzdelávanie
 • zavedené a plánované inovácie vo výučbe
 • interaktívna výučba
 • inovácia kurikula  

Stretnutie otvoria príspevky na uvedené témy (A. Bražinová, S. Hnilicová). 

Každý ústav fakulty odprezentuje svoje aktivity.

program konferencie:

10.6.2024

8:30 Otvorenie A. Bražinová
8:35 Projektové centrum - informácie
8:50 Inovácia kurikula A. Bražinová
9:00 Medicínske vzdelávanie S. Hnilicová

9:30 – 12:00 Prezentácie:

 

 • Ústav lek. biológie, genetiky a klin. genetiky
 • Imunologický ústav
 • Ústav med. vzdelávania a simulácií
 • Fyziologický ústav
 • Ústav histológie a embryológie

 

12:00-12:45 Obedná pauza

12:45 – 15:00 Prezentácie:

 

 • Ústav epidemiológie
 • Ústav súdneho lekárstva
 • Ústav patologickej fyziológie
 • Ústav lek. chémie, biochémie a lek. biochémie

11.6.2024

8:30 – 12:00 Prezentácie:

 

 • Mikrobiologický ústav
 • Anatomický ústav
 • Ústav lekárskej fyziky a biofyziky
 • Ústav lek.terminológie a cudzích jazykov
 • Ústav molekulárnej biomedicíny
 • Ústav telesnej výchovy a športu

 

12:00-12:45 Obedná pauza

12:45 – 15:00 Prezentácie:

 

 • Ústav hygieny
 • Ústav soc. lekárstva a lek. etiky
 • Ústav patologickej anatómie
 • Ústav farmakológie a klin. farmakológie