Konferenciu o nových a inovatívnych štandardných diagnostických a štandardných terapeutických postupoch

organizuje Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s kanceláriou WHO na Slovensku a World Health Organization Regional Office for Europe


04. 10. 2018 16.22 hod.

Vážené kolegyne a milí kolegovia,

v mene ministerky zdravotníctva doc. MUDr. Andrey Kalavskej, PhD.,

odborného garanta prof. MUDr. Jozefa Šuvadu, PhD., projektového a odborného tímu národného projektu štandardných diagnostických a štandardných terapeutických postupov (ŠDTP), organizačného a vedeckého výboru si Vás dovoľujeme pozvať na Konferenciu o nových a inovatívnych štandardných diagnostických a štandardných terapeutických postupoch (ŠDTP), ktorú organizuje Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s kanceláriou WHO na Slovensku a World Health Organization Regional Office for Europe - viac na webe konferencie: www.healthconferences.eu

2. výročná konferencia sa uskutoční v Bratislave, dňa 18. a 19. októbra 2018, v Hoteli NH Gate One, Ambrusova 7, Bratislava.

Budeme radi, ak sa tohto podujatia zúčastníte, ako aj Vaši pedagógovia a prispejú k diskusii o zlepšení prístupov v otázkach zlepšenia zdravotnej starostlivosti prostredníctvom nových a inovatívnych štandardných postupov založených na dôkazoch a zároveň si dovoľujeme pozvať aj Vašich študentov, predovšetkým končiacich ročníkov, so zámerom získania aktuálnych informácií a stave, ako aj prognózach slovenského zdravotníctva.

Diskutovanými témami na tomto konferenčnom podujatí budú z dielne ŠDTP:

Klinická onkológia + NOP

Lekárske ožiarenie (problematika Rádiológie, Nukleárnej medicíny a Mamografie)

Všeobecné Lekárstvo

Psychiatria

Paliatívna medicína

Radiačná onkológia

Klinická mikrobiológia

Epidemiológia

Endokrinológia

Pneumoftizeológia

Infektológia + NPKIO + Tropické choroby

Pediatrická hematológia

Fyzioterapia

Geriatria

Neurológia + Gastroenterológia + Gynekológia a pôrodníctvo + FBLR

Pediatria

Adiktológia

Ošetrovateľstvo

Starostlivosť o rany

Workshopy na témy:

Vedecké nástroje pre tvorbu postupov

 Kvalita zdravotníckych služieb / manažérske a etické rozhodovanie

Bezpečnosť – atribút zdravotníctva

IKT v zdravotníctve

Komunikačné zručnosti zdravotníkov

Ostatné témy:

Štandardy v krajinách V4 - Česko

Bezpečnosť pacienta

Multidisciplinarita

Hygiena rúk

BFHI (Baby friendly Hospitals concept)

Dlhodobá starostlivosť

 

Súčasťou konferencie budú aj sprievodné aktivity a tlačová konferencia.

Rokovacím jazykom bude slovenčina a angličtina. Podujatie v plenárnych sekciách bude tlmočené.

Autori si vyhradzujú právo na úpravu programu, zaradenie prednášok a workshopov.

Viac informácií a možnosť prihlásenia a výberu stravy pre registrovaných účastníkov nájdete na: www.healthconferences.eu

Vzhľadom na obmedzený počet účastníkov konferencie odporúčame pre zabezpečenie prezenčnej účasti aj stravy prihlásenie sa v termíne do 10. 10. 2018. Následne nevieme garantovať možnosť účasti z kapacitných dôvodov.

Prosíme, aby ste zvážili pozvanie kolegov z Vašej odbornej spoločnosti a podporili aj interdisciplinárnu účasť pri predstavení klinických postupov v iných oblastiach a špecializáciách – nakoľko mnohé predstavujú tzv. komplexný manažment pacienta.

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ NA 2. VÝROČNEJ KONFERENCII O NOVÝCH A INOVATÍVNYCH ŠDTP  V SLOVENSKEJ REPUBLIKE!

Neváhajte poslať túto pozvánku kolegom, ktorí pracujú v zdravotníctve, diagnostike, vo vzdelávaní, sprevádzaní, či riešení problémov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. ĎAKUJEME!

SDTP Conference 2018 – Organizačný tím

e-mail: sdtp.mzsrgmail.com, conference.mzsrgmail.com

web: www.healthconferences.eu