Lekárska mikrobiológia pre zubárov

nové učebnice pre našich študentov!


19. 03. 2024 11.13 hod.

Tešíme sa, že naši študenti zubného lekárstva, či už študujú v slovenskom alebo anglickom jazyku, majú k dispozícii up-to-date literatúru z lekárskej mikrobiológie. Pripravil ju autorský kolektív pod vedením hlavnej odborníčky MZ SR pre odbor klinická mikrobiológia a prednostky Mikrobiologického ústavu LF UK a UNB doc. MUDr. Adriany Liptákovej, PhD, MPH. univ. prof. Ďakujeme!