Letná škola na Lekárskej fakulte UK v Bratislave

protiepidemické opatrenia


12. 07. 2021 13.23 hod.

 

Študent je povinný sa pri nástupe na Letnú školu preukázať vyučujúcemu negatívnym antigénovým alebo PCR testom nie starším ako 48 hodín.

Výnimku z testovania na COVID-19 má študent, ktorý prekonal infekciu COVID-19 a odo dňa potvrdenia pozitivity neuplynuli viac ako 3 mesiace, alebo bol očkovaný proti ochoreniu COVID-19 dvomi dávkami dvojdávkovej vakcíny a od podania 2. dávky uplynulo minimálne 14 dní.

Ďalej je povinnosť dodržiavať rozostupy medzi študentami, v interiéri mať prekryté horné dýchacie cesty a dezinfikovať si ruky pri vstupe do praktikárne.