MEDICAMENTA NOVA

37. seminár - 30. januára 2020 o 13.30 hod., Veľká poslucháreň NTÚ LF UK, Sasinkova 4, Bratislava


13. 01. 2020 14.47 hod.

 

ÚSTAV FARMAKOLÓGIE A KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE LF UK

SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ

SLOVENSKÁ FARMAKOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE

SLOVENSKÁ LEKÁRNICKA KOMORA

 

Organizačný výbor:
Kristová V.
Hudecová K.
Petrová M.
Tisoňová J.
Wawruch M.
Mušková M.

Podujatie je hodnotené kreditmi SLeK.

Program:

Aktuálne problémy liečby metabolického syndrómu


Úvodné slovo
Kristová V.

Manažment metabolického syndrómu u diabetikov
Jackuliak P.  (30 min.)

Artériová hypertenzia a dyslipidémia – účinnosť kombinovanej liečby
Hudecová K.  (30 min.)

Adherencia k liečbe statínmi u pacientov po cievnych mozgových príhodách
Wawruch M., Wimmer G. jr, Murín J., Tesař T. (30 min.)

Depreskripcia statínov po neoverenej myopatii -  možnosti represkripcie (kazuistika)
 Kriška M., Laššánová M. (10 min.)
                                                            
Predstavuje liečba kalciom a D vitamínom liečbu, či riziko aterosklerózy?
Tisoňová J., Laššánová M. (20 min.)
                                                        
Nové antidiabetiká
Petrová M. (20 min.)

Záverečné slovo
Mušková M.Prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.                   Dr.h.c. Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
                    SFS                                                                  SLS

Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.                RNDr. Mária Mušková, PhD.
                      SSKF                                                                  SLeK

Prof. MUDr. Viera Kristová, CSc.
             ÚFKF LF UK