Lekárska fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

Medzinárodná kreditová mobilita 2017/2018

v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2017/2018.


20. 12. 2016 13.43 hod.

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti možnosť nadviazať spoluprácu alebo podporiť už existujúcu spoluprácu s partnerskými krajinami v rámci programu Erasmus + pre akademický rok 2017/2018.

V prílohe nájdete prihlášku a inštrukcie k vypĺňaniu prihlášky pre medzinárodnú kreditovú mobilitu 2017/2018 ako aj rozdelenie partnerských krajín podľa regiónov.

Kompletne vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať na med_edufmed.uniba.sk do 15.01.2017!.

Prihláška

Inštrukcie

Rozdelenie partnerských krajín podľa regiónov