Mesačná stáž v Brazílii.

Deadline na podanie prihlášky a jazykového certifikátu: 20. 12. 2017.


22. 11. 2017 14.32 hod.

LF UK vyhlasuje konkurz na letnú stáž v Brazílskom Recife vo fakultnej nemocnici Instituto Materno-Infantil de Pernambuco

Viac info na letáku.

Prihláška