Návšteva zahraničnej profesorky Lobat Tyebi z Marquette University School of Dentistry (Milwaukee, USA)

Prednáška z oblasti regeneratívnej stomatológie


27. 09. 2023 12.17 hod.

Dňa 25. 9. 2023 sa na Lekárskej fakulte UK uskutočnila vôbec prvá prednáška z oblasti regeneratívnej stomatológie na Slovensku „Advances in Biomaterials and 3D Printing for Regenerative Dentistry“ americkej profesorky Lobat Tyebi z Marquette University School of Dentistry (Milwaukee, USA).  Za vedenie fakulty privítala profesorku Tayebi prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj fakulty prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

Sme veľmi radi, že prednáška vzbudila obrovský záujem nielen u odbornej, ale aj u laickej verejnosti, o čom svedčila aj zaujímavá diskusia po prednáške. Prednáška sa konala pod záštitou prodekana pre zubné lekárstvo doc. MUDr. Andreja Thurza, PhD., MPH, MHA.

Profesorka Lobat Tayebi je medzinárodne uznávanou odborníčkou na biomateriály a 3D tlač, jej výskumný tím na Marquette University patrí medzi top 3 pracoviská v oblasti regeneratívneho zubného lekárstva vo svete. Používa rôzne biomateriály, vrátane polymérov, keramiky a kovov, na vytvorenie prispôsobených implantátov a podložiek na regeneráciu tkanív. Vyvíjajú taktiež rôzne nové techniky 3D tlače, ktoré sa dajú použiť na vytvorenie komplexnejších a realistickejších štruktúr. Primárnym cieľom ich výskumu je vyvinúť rôzne technológie, ktoré by sa v blízkej budúcnosti  mohli úspešne používať na liečbu širokej škály zubných problémov, od kazov, ochorenia ďasien až po chýbajúce zuby.