Nové témy na PhD. štúdium

v akademickom roku 2021/ 2022


18. 03. 2021 09.49 hod.

Milí absolventi a študenti končiacich ročníkov, 

ak ste už rozmýšľali nad tým, že po ukončení pregraduálneho štúdia budete pokračovať v štúdiu tretieho stupňa, po ktorom získate titul "Philosophiae Doctor" (PhD.), máme pre Vás výbornú správu! V nasledujúcich odkazoch nájdete až 216 novo vypísaných tém dizertačných prác v rámci doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, z nich je až 121 tém určených pre dennú formu štúdia. Ďalších 12 tém vypísali externé vzdelávacie inštitúcie, ktoré sú pracoviskami Slovenskej akadémie vied.

Vypísané témy nájdete TU!!! 

Viac informácií o PhD. štúdiu, ako aj názory našich odborníkov, aj samotných doktorandov na doktorandské štúdium nájdete v nasledujúcom videu na YOUTUBE kanály Univerzity Komenského.

Informácie o prijímacom konaní, ako aj termínoch, a podmienkach prijímacieho konania nájdete TU!!!

V prípade ďalších otázok, prosím, neváhajte kontaktovať Samostatný referát vedecko-výskumnej činnosti, doktorandského štúdia a zahraničných stykov LF UK (JUDr. Helena Csémyová - helena.csemyfmed.uniba.sk alebo Jana Šulanová - jana.sulanovafmed.uniba.sk) alebo priamo aj zodpovedného prodekana pre doktorandské štúdium, prof. RNDr. Ivana Vargu, PhD. (ivan.vargafmed.uniba.sk).