O úspechoch našich lekárov informujú aj na stránke HealthImaging.com

„Magnetic seed tech helps physicians localize breast lesions“ - prof. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD., MPH


20. 05. 2021 13.45 hod.

HealthImaging.com je voľne dostupný americký internetový spravodajský portál. Jeho redaktori v ňom informujú odbornú verejnosť o novinkách zo všetkých oblastí medicíny, hlavne na poli  zobrazovacích metód a informačných technológií. Portál je dostupný aj na sociálnych sieťach Facebook, Twitter, a LinkedIn.

V rámci portálu HealthImaging.com sa objavil opis vedeckého článku „Magnetic seed tech helps physicians localize breast lesions“ z časopisu European Journal of Radiology, z októbra 2019 ktorého autorom je tím odborníkov pod vedením prof. MUDr. Kamila Pohlodka, PhD., MPH, zástupcu prednostu II. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB. Redaktor portálu vyzdvihol novú metódu predoperačnej lokalizácie nehmatných nádorov prsníkov pomocou malých (5 x 1 mm) kovových teliesok Magseed, detekovateľných špeciálnou magnetickou sondou. Navyše ide o jednu z prvých štúdií v literatúre, ktoré túto metódu lokalizácie nádorov simultánne využili s novou metódou lymfatického mapovania a detekcie sentinelových lymfatických uzlín u žien so zhubnými nádormi prsníkov pomocou nanočastíc oxidu železitého (Magtrace), vykazujúceho paramagnetické vlastnosti a detekovateľných rovnako magnetickou sondou. Výhodou tejto metódy je okrem iných absencia narábania s rádionuklidmi, ako je tomu pri štandardnom lymfatickom mapovaní.  Telieska Magseed možno pohodlne umiestniť do nehmatných lézií prsníkov pod ultrazvukovou alebo mamografickou kontrolou pomocou ihlového zavádzača, a to až 30 dní pred samotnou operáciou, na rozdiel od štandardnej lokalizácie pomocou drôtových vodičov. Odpadajú tak logistické a časové problémy pri plánovaní operácií.

 

www.healthimaging.com/topics/diagnostic-imaging/magnetic-seed-localize-breast-lesions