Obnova spolupráce s NSU Florida

Privítanie zahraničného stážistu na LF UK


14. 03. 2024 08.34 hod.

Sme veľmi radi, že sa nám postupne darí obnovovať vzťahy, ktoré boli nečakane prerušené pandémiou COVID-19. Prvou takouto „lastovičkou“ je opätovná obnova spolupráce s Nova Southeastern University na Floride.

V stredu, 13. 3. 2024 privítala prodekanka pre medzinárodné vzťahy prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. na pôde našej fakulty študenta z floridskej univerzity, Viktora Kundera, ktorý si LF UK zvolil ako miesto pre absolvovanie svojej stáže.