Obnovenie činnosti jedálne na LF UK

od 4. mája 2020


30. 04. 2020 17.27 hod.

Odo dňa 4. 5. 2020 bude obnovená činnosť jedálne na Sasinkovej 4 pre zamestnancov LF UK. Výdaj stravy bude fungovať v obmedzenom režime. Stravníci si vydanú stravu, ktorá bude zabalená do prepravného obalu, odnesú na konzumáciu mimo priestorov jedálne. Zotrvanie v priestoroch jedálne bude možné len po dobu nevyhnutnú na odobratie vydaného obeda, bez možnosti konzumácie pokrmu v jedálni. Výdaj stravy sa bude realizovať v čase od 11:00 do 13:30.