Organizácia výučby v zimnom semestri

Informácia pre zamestnancov a študentov


10. 09. 2020 10.54 hod.

Na základe rozhodnutia Vedenia Lekárskej fakulty UK v Bratislave dňa 9.9.2020 sa výučba v zimnom semestri 2020/21 začína 14.9.2020 podľa platného rozvrhu. Vzhľadom na aktuálnu situáciu rokuje vedenie Lekárskej fakulty UK s Regionálnym úradom zdravotníctva SR a rozhodlo o nasledovnej forme výučby v prvom týždni výučby:

Študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

  • prednášky sa budú konať dištančnou formou online
  • praktická výučba sa bude konať prezenčnou formou podľa platného rozvrhu

 Študijný program ZUBNÉ LEKÁRSTVO

  • prednášky sa budú konať dištančnou formou online
  • praktická výučba sa bude konať prezenčnou formou podľa platného rozvrhu