Oznam o udelení rektorského a dekanského voľna

22.marca (piatok), 28. marca 2024 (štvrtok) a 2. apríla 2024 (utorok)


09. 02. 2024 09.59 hod.

 

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. udeľuje študentom:

22.marca (piatok) a 28. marca 2024 (štvrtok) rektorské voľno.  

Dekan LF UK v Bratislave prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM udeľuje študentom:

2. apríla 2024 (utorok) dekanské voľno.