PhD. na LF UK

10. marca 2020 16:00, Veľká poslucháreň, Sasinkova 4


17. 02. 2020 11.08 hod.

Milí študenti 4. až 6. ročníka,

ak ste už premýšľali, že po skončení pregraduálneho štúdia budete pokračovať v doktorandskom štúdiu, je ideálna príležitosť, aby sme sa porozprávali možnostiach PhD. štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka možnosť doktorandského štúdia až v 20 študijných programoch, od A po Z, od Anatómie až po Zubné lekárstvo.

Srdečne vás pozývame na diskusné stretnutie, „Informačné popoludnie o doktorandskom štúdiu“. Stretnutie sa uskutoční dňa 10. marca 2020 od 16:00 hod. vo Veľkej posluchárni Nových teoretických ústavov LF UK, na Sasinkovej ulici 4 v Bratislave. 

Stretnutie otvorí pán prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Následne sa dozviete všetky výhody, prípadne aj nevýhody, prečo by ste mohli nad doktorandským štúdiom uvažovať. Motiváciou k doktorandskému štúdiu môžu byť životné príbehy niektorých našich medzinárodne uznávaných vysokoškolských učiteľov – lekárov a vedcov. V rámci stretnutia vám prezradia, prečo sa kedysi oni rozhodli pre doktorandské štúdium a prečo ostali vedecky, aj pedagogicky pôsobiť na LF UK v Bratislave.

Zoznam študijných programov, ako aj ďalšie informácie o doktorandskom štúdiu nájdete na webovej stránke www.fmed.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/

Tešíme sa na spoločné stretnutie,

 

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD.

prodekan LF UK pre vedu, výskum, grantovú problematiku, doktorandské štúdium a ŠVOČ