Podklady na prijímacie skúšky

oznam študijného oddelenia LFUK


17. 01. 2018 08.35 hod.

 

Podklady na prijímacie skúšky budú z technických príčin k dispozícii v predajni skrípt až prvý februárový týždeň!