Podporte s nami Svetový deň proti rakovine!

4. februára 2020 v prednáškovej sále Slovenskej akadémie vied na Patrónke


31. 01. 2020 10.51 hod.

 

Jedným z poslaním Nadácie Výskum Rakoviny je povzbudiť povedomie o onkologických ochoreniach aj manifestačným prihlásením sa k ideám World Cancer Day a ponúknuť možnosť získať zaujímavé informácie na konferencii, ktorá sa bude organizovať 4. februára 2020 v prednáškovej sále Slovenskej akadémie vied na Patrónke.

Nadácia Výskum Rakoviny úzko spolupracuje s Ústavom experimentálnej onkológie BMC SAV a s významnými pracoviskami klinickej onkológie (Národný onkologický ústav, Onkologický ústav sv. Alžbety, ale aj mimobratislavské inštitúcie), nakoľko medzi jej ciele patrí aj rozvoj klinicky orientovaného, tzv. translačného výskumu.

Viac informácií na www.nvr.sk alebo na www.facebook.com/nadaciavyskumrakoviny/