Pokladňa LFUK

oznam


10. 06. 2019 10.14 hod.

Oznamujeme Vám, že Pokladňa LF  bude zavretá  od 03. 06. 2019 do 14. 06. 2019 z dôvodu PN 

Zastupovanie pokladne č. dverí 31 všeobecná učtáreň  – urgentne prípady podľa stránkových hodín