Postgraduálny kurz muskuloskeletálnej ultrasonografie pre lekárov v špecializačnej príprave

25.11.2023 - na pôde Lekárskej fakulty Univerzity Komenského


03. 11. 2023 10.47 hod.

Medisim Academy organizuje na pôde Lekárskej fakulty Univerzity Komenského 25. 11. 2023 celodenný postgraduálny kurz muskuloskeletálnej ultrasonografie pre lekárov v špecializačnej príprave a so špecializáciou v ortopédií, pod záštitou dekana a vedením odborného garanta MUDr. Vladimíra Neuschla PhD. a ďalších školiteľov. Kurz obsahuje bohatý praktický program, po ktorom účastníci získajú potvrdenie o absolvovaní kurzu a CME kredity.

link na prihlasovanie:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyH8YmbmM_IC-EuhZ9M_6IbiHUMvqG7JeeO_MOA_-tcFoGsQ/viewform