Welcoming universities: Towards high-quality support for international academics in Central-Eastern and South-Eastern Europe

Pozvanie na medzinarodnu konferenciu 21. juna 2023 v Bratislave


25. 05. 2023 13.50 hod.

chceli by sme Vás srdečne pozvať na našu medzinárodnú konferenciu pod názvom Welcoming universities: Towards high-quality support for international academics in Central-Eastern and South-Eastern Europe.

Ide o záverečnú konferenciu v rámci medzinárodného projektu UniWeliS- podpora internacionalizácie vysokých škôl prostredníctvom profesionalizácie služieb poskytovaných mobilným akademickým pracovníkom https://uniwelis.saia.sk/sk/hlavny/o-projekte, ktorá sa uskutoční 21. júna 2023 v Bratislave, a bude prebiehať v hybridnom formáte.

Na podujatí predstavíme:

  • Kľúčové poznatky z trojročného projektu v súvislosti s rozvojom podporných služieb pre zahraničných doktorandov a akademikov prichádzajúcich na vysoké školy v strednej a juhovýchodnej Európe. 
  • Výsledky prieskumu na základe zozbieraných 640 odpovedí od doktorandov a výskumníkov, ktorí študujú alebo sú zamestnaní či na mobilite na vysokých školách v 10 krajinách (vrátane Slovenska) strednej a juhovýchodnej Európy.
  • Výsledky 70 rozhovorov s manažérmi a administratívnymi pracovníkmi vysokých škôl z cieľového regiónu.
  • Novovytvorené praktické nástroje na uľahčenie rozvoja podporných služieb pri zohľadnení konkrétnych inštitucionálnych podmienok vysokoškolského sektora v cieľovom regióne.
  • Pozvaní experti sa podelia o príklady dobrej praxe v súvislosti s prilákanímsystematickou podporou zahraničných doktorandov a výskumníkov ako aj ďalších aktivít v oblasti budovania kapacít administratívnych pracovníkov poskytujúcich podporu prichádzajúcim zahraničným doktorandom a výskumníkom.

Budeme veľmi radi, ak naše pozvanie príjmete.

Bližšie informácie a program konferencie nájdete na https://uniwelis.saia.sk/en/main/events/

Ak máte záujem sa na konferencii zúčastniť, zaregistrujte sa prosím na
https://forms.gle/hBLodApT6WDqLRpg6