Pozvánka - 71. chirurgický deň Kostlivého

Komplikácie v chirurgii


02. 11. 2017 13.19 hod.
Od: MUDr. Alexander ŠKODA, MPH

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, I. chirurgická klinika LF UK a UNB
Slovenská lekárska spoločnosť,  Slovenská chirurgická spoločnosť  Vás pozývajú:

71. CHIRURGICKÝ DEŇ KOSTLIVÉHO a XXI. kongres Slovenskej lekárskej spoločnosti

Ústredná téma: „KOMPLIKÁCIE V CHIRURGII

1. decembra 2017
Poslucháreň teoretických ústavov LF UK, Sasinkova 4, Bratislava

Pozvánka

Program konferencie