Pozvánka na inauguračné prednášky zamestnancov LF

19. apríla 2024 od 9,00 hod. v prezentačnom centre AMOS (budova PriF UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6)


18. 04. 2024 11.07 hod.

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na verejné inauguračné prednášky dvoch našich kolegov, ktoré sa uskutočnia na zasadnutí Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v piatok, 19. apríla 2024 od 9,00 hod. v prezentačnom centre AMOS (budova PriF UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6).

Ako prvá prebehne inauguračná prednáška doc. MUDr. Ing. RNDr. Petra CELECA, DrSc., MPH z Ústavu molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta UK v Bratislave, na tému: „Extracelulárna DNA, viac než klinický biomarker“ (odbor inauguračného konania: Molekulárna biológia).

Druhá v poradí bude inauguračná prednáška doc. RNDr. Ľuboša DANIŠOVIČA, PhD., prednostu Ústavu lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky, Lekárska fakulta UK v Bratislave, na tému: „Somatické kmeňové bunky a ich deriváty ako základný pilier regeneratívnej medicíny“  (odbor inauguračného konania: Biológia).