Pozvánka na odborné podujatie Škola rádiológie

v dňoch 12.-13.2.2024


10. 02. 2024 22.16 hod.

Milé kolegyne, Milí kolegovia,

Slovenská rádiologická spoločnosť v spolupráci s Onkologickým ústavom sv. Alžbety  Vás srdečne pozýva na odborné podujatie Škola rádiológie v dňoch 12.-13.2.2024 v čase od 8:00-17:00 na Kolárskej 12, Bratislava.

Bližšie informácie nájdete na:

II. rádiologická klinika LF UK a OÚSA (uniba.sk)

Kongresy a podujatia | Slovenská rádiologická spoločnosť (slovakradiology.sk)

Program škola rádiológie 11
Program škola rádiológie 12

Tešíme sa na vašu účasť.
Organizačný tím odborného podujatia