Pozvánka na prednášku významného predstaviteľa súčasnej svetovej anatómie Prof. S. Aliho Mirjaliliho, MD., PhD., PGDipSurgAnat, PGCertCPU, PGDipSci.

dňa 1. decembra 2023 o 12:30 hod. Vo Veľkej posluchárni


28. 11. 2023 13.20 hod.

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

našu Lekársku fakultu UK v Bratislave navštívi významný predstaviteľ súčasnej svetovej anatómie, profesor S. Ali Mirjalili, MD., PhD., PGDipSurgAnat, PGCertCPU, PGDipSci. Profesor Mirjalili pôsobí ako klinicky orientovaný anatóm na Fakulte lekárskych a zdravotníckych vied na Univerzite v Aucklande, Nový Zéland. Táto univerzita bola založená v roku 1883, študuje na nej ročne 40-tisíc študentov a podľa viacerých rebríčkov patrí medzi 100 najlepších univerzít sveta. Profesor Mirjalili je zároveň prednostom Ústavu anatómie a zodpovednou osobou za lekársky študijný program BMedSci (Hon).

Dovoľte mi, aby som Vás pozval na prednášku Profesora Ali Mirjaliliho s názvom “Revisiting the Human Surface Anatomy in the light of modern imaging in Gray's Anatomy", ktorá sa uskutoční v piatok, 1. decembra 2023 od 12:30 hod.  vo Veľkej posluchárni NTU, na Sasinkovej ulici 4.

Výber témy jeho prednášky nie je náhodný, nakoľko náš vzácny hosť je zrovna editorom sekcie zameranej na klinicky relevantnú povrchovú anatómiu vo svetoznámej učebnici Grayova anatómia. Profesor Mirjalili je editorom a autorom učebnice Last’s Anatomy. Jeho kniha o povrchovej anatómii (nazývaná: „Pocket Tutor Surface Anatomy“) bola vo Veľkej Británii vybraná za najlepšiu lekársku knihu v rokoch 2012 a 2013 a bola preložená do japončiny, portugalčiny a španielčiny.

Využite, prosím, možnosť vypočuť si prednášku od významného klinického anatóma, ktorý už pôsobil na viacerých svetových univerzitách. A hlavne neváhajte sa zapojiť do diskusie o budúcnosti smerovania medicínskeho vzdelávania z pohľadu profesora, ktorý pôsobí na jednej z najlepších univerzít sveta.

Pozvánka na prednášku

Prednáška sa bude vysielať aj online - link na pripojenie