Pozvánka na profesorskú prednášku na tému OSTEOPORÓZA „Per angusta ad augusta“

14. novembra 2023 o 17.00 hod, v Aule Univerzity Komenského, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava


31. 10. 2023 11.46 hod.

Ctení kolegovia, milí študenti

Srdečne Vás pozývame na profesorskú prednášku UK, ktorú bude mať dekan LF UK prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM. Profesorská prednáška  sa uskutoční dňa 14. 11. 2023 (utorok) o 17.00 hod v Aule UK na Šafárikovom nám.

Pozvánka a tézy prednášky

Tešíme sa na Vašu účasť